Byenveni nan YesImpact!

YesImpact se yon òganizasyon ki travay avèk fanmi nan peyi Dayiti depi nan lane 2012, sitou timoun ki pa ale lekòl yo ak medam ki pa gen mari pou sipòte yo. Òganizasyon an plis enterese ak kategori moun sa yo, li akonpanye yo e sipòte yo jiskaske gwo chanjman fèt nan lavi yo. YesImpact se pòt pawòl moun sa yo devan moun ki vle ede tout timoun sa yo nan peyi a. Se poutèt sa òganizasyon an kwè nan sa moun bay pou rive fè gwo chanjman nan lavi timoun sa yo ak fanmi yo tout bon vre.