Boutik

Nou kontan anpil pou nou leve wo zèv atizanal lokal Ayisyen yo nan kominote entènasyonal la. Chak kado ou achte ap peye atis la pou travay di sa li fè. Lè ou sipòte atis la, yon pòsyon nan vant la prale dirèkteman pou YesImpact nan kad diferan travay lap fè nan peyi a. Sipòte travay lakay se mete lajan nan pòch chak grenn Ayisyen. Mèsi pou sipò ou!