Boutik

Nou kontan pou nou mete wo zèv atizanal lokal Ayisyen yo sou kominote entènasyonal la. Chak kado ou achte ap peye atis la pou travay di sa. Lè ou sipòte atis la, yon pòsyon nan vant la prale dirèkteman a YesImpact nan diferan pati ke y’ap travay an Ayiti. Sipòte travay lokal se mete lajan nan pòch Ayisyen yo. Mèsi pou sipò ou!