Don Yo

Lè w fè yon don atravè PayPal, YesImpact p ap jwenn tout lajan w ap bay la, men si w chwazi opsyon Zeffy la, n ap jwenn tout kòb la. Nou ta prefere ou sèvi ak Zeffy.

Donasyon Zeffy

Donasyon PayPalSan èd ou, nou pap kapab finanse pwogram nou yo. YesImpact, Inc. se yon òganizasyon ki anrejistre nan klas 501(c)(3) sou nimewo 81-2182783. Tout sa ou bay, wap jwenn yon sètifika ki pèmèt ou fè enpo san pwoblèm. Ou ka bay nenpòt kantite lajan sou paj PayPal nou an si w klike sou bouton ki ekri don an. Ou kapab òganize tou sou Facebook yon kèt lajan sou non nou. Si ou pa konnen kòman pou ou fè sa? Ebyen kontakte nou pou nou kapab ede ou fè sa rapid. Ou ka kontribye sou Zelle nan adrès elektronik info@yesimpact.org. Pou fini, ou kapab voye pou nou yon chèk nan adrès nou ke wap jwenn nan pati kontak la. Èske ou achte sou Amazon? Ebyen, ou ka sipòte YesImpact lè ou achte sou AmazonSmile. Gade yon fason senp pou bay YesImpact! Sipòte YesImpact nan achte nan smile.amazon.com. Mèsi!


4th Grade
YesImpact_School174
YesImpact_School143
2nd Grade