Arthur David

Ede Yon Timoun

Ou ka ede yon timoun sòti depi nan premye ane jiska segondè (13 klas) si w’ bay chak mwa 40 dola ameriken. Kontribisyon ou an prale dirèkteman nan siksè timoun ou ede a, peye anplwaye, ak lòt pwojè an Ayiti tankou alfabetizasyon granmoun, swen lasante, ak pwogram mikwo-kredi/antreprenarya yo. Nou ap voye yon foto timoun ou ap ede a ki gen tout enfòmasyon de baz sa yo tankou (non, laj, istwa fanmi ak rèv li), yon kanè akademik, ak yon jounal sou òganizasyon de travay y’ap fè pou fè enpak nan lavi moun yo an Ayiti. Tout don yo franchiz taks kifè konsa atann yon sètifika don chak ane pou fòmalite pou ranpli taks. Lè yon konpayi patwone mouvman nou an, nou ap mete enfòmasyon sit entènèt ou an sou sit entènèt pa nou an pou montre lemond kalite gwòsè travay w’ap fè.

Prophete

Christmas2018_46
Carlens
Lourdes Mia
Claudy