Enpak Nou

Anplis de eleman sante jeneral, YesImpact ofri yon seri pwogram nan kategori laj diferan: timoun ak jèn ki gen laj 3 lane a 24 lane (lekòl matènèl jiska lekòl segondè obligatwa ak lekòl metye), ak adil 25 lane ak plis (alfabetizasyon, pwogram mikwo-finans, pwomosyon pwodiksyon agrikòl). Tout pwogram nou yo devlope pou ankouraje ak adrese lidèchip a kliyan nou yo pandan y’ap patisipe nan pwojè ki ap mennen ak yon devlopman kominote dirab.