Fondatè Yo

Manm komisyon konsèy nou yo dedye lavi yo pou sèvi pèp ayisyen an ak òganizasyon sa a.

Jean Kedler Abelard

Fondatè & Direktè Egzekitif


Kedler se Fondatè ak Direktè Egzekitif, yon nonm konfyans ki ap viv Etazini e li fè plizyè ale retou nan yon ane an Ayiti. Kedler gen pwòp biznis pa li ki rele KEFAPSystems ki se yon konpayi ki bay sèvis nan domèn òdinatè. Li se yon enjenyè nan domèn enfòmatik ki gen plis pase 12 lane eksperyans nan domèn sa. Anplis de sa, Kedler se yon bon papa a pitit gason. Li te grandi aprann enpòtans nan genyen moun ki fè enpakpozitivman nan lavi li; se poutèt sa li se yon pi bon moun ki gen eksperyans sa. Istwa li se yon bagay ki kaptivan kòmanse nan fè klas li an Ayiti epi li ale rete nan Etazini pou lika ale nan inivèsite. Li fè plizyè vwayaj ale retou Ayiti. Rèv li pat janm chanje pou li fè enpak nan peyi lakay li ak rès mond lan. "Mwen kwè nan potansyèltout moun genyen e sèlman sa ki anpeche yo abouti li se opòtinitepou rive akonpli yo," Kedler te di.

Dieusibon Cidélus

Vis Prezidan


Dieusibon se Direktè nou bò kote Ayiti. Li anchaje tou nan sipèvize operasyon lekòl la. Li se yon nonm trè konfyan an Ayiti ak tou yon Pastè nan yon legliz lokal kote lekòl la chita kounye a. Dieusibon ap travay nan sistèm edikasyon Ayiti depi plis ke 20 lane.

Nahama Azard

Trezorye


Nahama anchaje de pwogram devlopman kominotè nou an. Li se yon sitwayen ki aktif nan kominote li e li toujou ap fè pwogram pou ede moun ki bò kote l'. Li se tou administratè nan yon lopital zye an Ayiti.

Judeline Abelard

Asistan Trezorye


Li fèt epi leve an Ayiti. Lè yo te prezante l’ sou travay nou ap fè an Ayiti, li te kontan anpil pou li te rantre jwenn nou. Antouzyasm li te vrèman remakan. Li rève yon nouvo Ayiti, epi li vle patisipe avèk YesImpact pou fè sa fèt.

Beaudevert Joseph

Sekretè


Se yon manm òganizasyon an ki reprezante YesImpact nan peyi Canada. Li gen plis pase dizan eksperyans nan sektè imanitè ak ONG nan peyi d’Ayiti. Li travay nan domèn kominotè ak nan sektè edikasyon. Li te anseyan, fòmatè ak kwodonatè pwojè. Li se manm tou yon òganizasyon local nan depatman latibonit kote li te dirije òganizasyon sa pandan 2 fwa: 2004-2006 epi 2010-2012.

Pierre Pierrot

Koòdonatè Relasyon Piblik


Doktè Pierre anchaj fonksyònman pwogram lasante nou an. Li te etidye nan Repiblik Dominikèn epi deside pou li retounen an Ayiti pou sèvi peyi li. "Mwen te toujou vle yon moun ki la pou ede moun ki nan bezwen, pandan m ap ede kominote mwen. Kòm mamb nan òganizasyon YesImpact, m’ap gen opòtinite pou atenn objektif mwen," te di doktè Pierre.