Komite Egzekitif

Tout manm ki nan konsèy la se moun yo ki bay tèt yo pou sèvi pèp ayisyen an ak òganizasyon an.

Jean Kedler Abelard

Fondatè & Direktè Egzekitif


Kedler se fondatè ak direktè egzekitif. Kedler gen pwòp biznis pa li ki rele "KEFAPSystems" ki se yon konpayi ki bay sèvis nan zafè òdinatè. Li se yon enjenyè nan domèn enfòmatik ki gen plis pase 12 lane eksperyans sou teren an. Anplis de sa, Kedler se yon bon papa pou pitit gason li. Misye te grandi nan aprann enpòtans ki genyen kay moun ki fè enpak pozitif nan lavi li; li konnen ki enpak sa genyen lè moun envesti nan moun. Istwa li se yon bagay ki kaptivan, li kòmanse fè klas li nan peyi Dayiti epi li ale nan peyi Etazini pou li ale nan inivèsite. Li fè plizyè vwayaj ale retou Ayiti. Rèv li pat janm chanje : «Fè enpak lakay li nan peyi Dayiti ak nan rès mond lan. Mwen kwè nan potansyèl tout moun, se absans òpotinite ki ka anpeche yo pou rive akonpli yo» (Pawòl Kedler).

Jean Dieusibon Cidélus

Administratè


Dieusibon se Administratè nou nan peyi Dayiti. Se li menm tou ki sipèvize tout operasyon kap fèt nan lekòl la. Li se yon nonm tout moun fè konfyan, epi li se Pastè yon legliz lokal nan zòn kote lekòl la chita kounye (Terre-Gaman, commune de la Croix-des-Bouquets) ki gen yon distans 1 è tan nan machin ak ayòpò Entènasyonal Toussaint Louverture a (Port-au-Prince). Dieusibon ap travay nan sistèm edikasyon Ayiti depi plis pase 20 lane. Nan espas tan sa, li pase plizyè pòs: pwofesè, direktè ak Direktè an chèf.

Nahama Azard

Direktè Pwogram


Nahama dirije pwogram devlopman kominote nou an. Nahama se youn nan reprezantan YesImpact yo nan peyi Dayiti. Nahama se yon sitwayen ki aktif nan kominote li a ki toujou pare pou l defann kòz moun ki pi vilnerab yo nan sosyete a. Kidonk, li toujou antreprann pwogram pou ede moun ki bò kote l ki nan bezwen. Nahama etidye enfòmatik, men tou li swiv anpil fòmasyon nan domèn medikal. Jounen jodi a li se administratè yon lopital pou moun ki malad nan je nan peyi a.

Beaudevert Joseph

Direktè Adjwen


Se yon manm òganizasyon an ki reprezante YesImpact nan peyi Canada. Li gen plis pase dizan eksperyans nan sektè imanitè ak ONG nan peyi d’Ayiti. Li te travay nan domèn kominotè ak nan sektè edikasyon. Li te anseyan, fòmatè ak kwodonatè pwojè. Li se manm yon òganizasyon lokal nan depatman latibonit kote li te dirije òganizasyon sa pandan 2 fwa: 2004-2006 epi 2010-2012. Beaudevert fè 2 diplòm nan Inivèsite Monreyal: yon Bakaloreya nan sosyoloji ak yon Diplòm etid siperyè espesyalize nan domèn administrasyon sosyal. Li tèlman renmen domèn imanite a, jounen jodi a, li kontinye travay nan menm bagay sa nan vil Monreyal.

Pierre Pierrot

Koòdonatè Relasyon Piblik


Doktè Pierre se li menm ki responsab pwogram sante nou. Li te etidye nan Repiblik Dominikèn. Aprè tan etid la, li deside retounen an Ayiti pou sèvi peyi l. «Mwen te toujou vle yon moun ki la pou ede lòt moun ki nan bezwen sitou sila yo ki pa gen mwayen nan kominote a. Kòm manm òganizasyon YesImpact, map gen opòtinite pou atenn objektif mwen ki se ede moun ki pa kapab yo» (pawòl doktè Pierre).

Bytchello Prévil

Koòdonatè Relasyon Piblik


Bytchello Prévil ap viv nan peyi Kanada. Li se yon otè, edikatè, biznisman, fòmatè ak sipèvize nan sèvis timoun. Li te kòmanse travay nan lane 2004 nan domèn imanitè ak yon ONG nan peyi Dayiti kote li te okipe pòs kwòdonatè nan zafè dwa timoun. Depi 2008, lap travay nan peyi Kanada, nan domèn li renmen anpil ki se ledikasyon. Daprè li menm, se pa yon objektif ki akonpli lè yon moun louvri pòt kè li nan fè byen ak lòt moun. Pou li menm ede se yon devwa pou yon moun fè chak jou. Lè yon moun fè sa, li ede yon lòt gen yon lavi miyò, li edel tou soti nan povrete.