Konekte

Ou ka ede voye yon timoun ale lekòl epi lapriyè pou elèv nou yo, ekselans pwofesè nou yo, epi donatè yo ki toujou ap fè enpak sou lavi yon lòt moun. Lè w bay tèt ou ak tan ou, ou ede klere chimen lavni yon timoun. Ou ka bay lajan nan paj Donasyon nou an atravè PayPal oswa voye yon chèk nan adrès nou. Mete tèt ak nou pou sipòte bon kòz sa nan rebati Ayiti atravè edikasyon, lidèchip ak swen lasante!