Kontakte Nou

Ou ka antre an kontak avèk nou si w rele oubyen ou ekri sou adrès imèl nou oswa ou voye yon lèt sou adrès postal nou nan peyi Etazini. Adrès nou nan peyi Dayiti se menm kote ak lekòl la. Pa neglije fè nou konnen lè ou vle vizite nou, pòt nou louvri pou ou pou nenpòt okazyon.

Etazini

PO Box 11489
Chicago, IL 60611

765-413-9667

info@yesimpact.org

Ayiti

Rue Acul Espagnol #68, Terre-Gaman
Croix-des-Bouquets

+509-3167-2781

info@yesimpact.org


Voye yon mesaj ba nou!