Kontakte Nou

Ou ka antre an kontak avèk nou si w rele oubyen ou ekri sou adrès imèl nou oswa ou voye yon lèt sou adrès postal nou nan peyi Etazini. Adrès nou nan peyi Dayiti se menm kote ak lekòl la. Pa neglije fè nou konnen lè ou vle vizite nou, pòt nou louvri pou ou pou nenpòt okazyon.

Etazini

PO Box 682838
Orlando, FL 32868

765-413-9667

info@yesimpact.org

Ayiti

Rue Acul Espagnol #68, Terre-Gaman
Croix-des-Bouquets

765-413-9667

info@yesimpact.org

Kanada

262, Chemin Montréal
C.P. 79129
Ottawa (Ontario) K1L 1A1

765-413-9667

info@yesimpact.org


Voye yon mesaj ba nou!