Swen Sante

Nou rete kwè yon moun ki an sante ka kontinye reve epi kontinye fè efò si yo resevwa bon jan swen lasante. Sa a se rezon ki fè ke nou bay bon jan swen lasante a tout moun ki esansyèl fè bon jan efò pou avanse ak ekselans. Nou pa gen anpil resous e nou akeyi nenpòt èd ak ekspètiz pou ede nou fè yon enpak ki pi gwo. YesImpact ofri ekgzaminasyon fizik gratis pou elèv ak anplwaye nou yo, ki gen ladann chèk byen nèt jeneral ak bay kèk medikaman. Si ou ap travay nan domèn lasante e ou enterese kòm volontè nan kòz sa a pandan yon vwayaj misyonè, tanpri kontakte nou pa ranpli Aplikasyon Pou Vwayaje Ayiti sa a epi n’ap antre an kontak ak ou.