Vwayaj

Ou ka ale nan yon vwayaj misyonè avèk nou pou ede nou avèk plizyè pwojè nou genyen sou tèren. Ou ka kolekte lajan nan legliz ou, lekol, ak tou kalite òganizasyon sou non YesImpact pou peye pou vwayaj ou ak ede nou tou. Si ou enterese ede nou nan kad konstriksyon lekòl nou an, tanpri ranpli fòm ki anba a. Nou pap bezwen sèlman lajan, men moun ki gen konesans nan zafè konstriksyon, kontribisyon ou a ka ede nou fè vizyon sa tounen yon reyalite. Men aplikasyon pou ranpli pou ka ale nan vwayaj avèk nou, aplikasyon pou vwayaje DAyiti.