Vwayaj

Ou ka ale nan yon vwayaj misyonè avèk nou pou ede nou avèk plizyè pwojè nou genyen sou tèren. Ou ka tou òganize kèt lajan nan legliz ou, lekol, ak tou kalite òganizasyon sou non YesImpact pou peye pou vwayaj ou ak ede nou tou. Si w enterese nan ede bati lekòl nou an, tanpri ranpli fòm ki anba a. Nou p’ap bezwen sèlman lajan, men moun ki gen konesans nan zafè konstriksyon. Kontribisyon ou a ka ede nou fè vizyon sa a yon reyalite.

Men aplikasyon pou ou ranpli pou ka ale nan vwayaj avèk nou, Aplikasyon Pou Vwayaje Ayiti.